Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Quốc phòng - An ninh

UBND xã Ninh Tây tổ chức tổng kết 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2005-2020

UBND xã Ninh Tây tổ chức tổng kết 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn 2005-2020

Trong 15 năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn xã được lồng ghép, gắn kết với nhiều phong trào khác như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “xóa đói giảm nghèo”, “ cuộc vận động Toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ công cụ hổ trợ” “xây dựng nông thôn mới”... thực sự đã tạo được sức hút, sự lan tỏa và đem lại hiệu quả to lớn. Điều này đã phản ánh được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng Công an các cấp trong công tác tuyên tuyền, vận động nhân dân tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự.

Đ/c Thượng úy Y Bum - Trưởng công an xã báo cáo tại hội nghị

UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát động mạnh mẽ, có chiều sâu phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thông qua vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48/CT-TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Nghị định số 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ về “Biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội”; Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28, ngày 03/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”;

- Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua hướng về cơ sở, đảm bảo tốt ANTT ngay tại cơ sở, trong từng gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” đi vào chiều sâu, có hiệu quả, coi đây là tiêu chí bắt buộc để đánh giá, công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa, cơ quan, doanh nghiệp văn hóa”. Gắn với việc phấn đấu hoàn thành mục tiêu xã đạt chuẩn của tiêu chí số 19 về “Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn” trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

- Quan tâm đẩy mạnh xây dựng củng cố các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thực sự hoạt động có hiệu quả trong phòng, chống tội phạm, theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải tại cơ sở, hình thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở, cơ quan, doanh nghiệp, trường học. 

- Lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục tham mưu cho Ban chỉ đạo “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. tiếp tục nghiên cứu, đổi mới cơ chế phối hợp thực hiện các Nghị quyết liên tịch trong công tác bảo vệ ANTT giữa Công an với Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức thành viên, kịp thời phát hiện những tồn tại hạn chế, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước, các ngành, đoàn thể để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” ...

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Kết thúc hội nghị, đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2005-2020

Họ tên*
Email*
Bình luận*
IVnBX
10/8/2020 11:38:18 PM

7arC8y http://pills2sale.com/ viagra cialis

qsPTMa
12/4/2020 7:59:41 AM

R2FlEZ https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

gmLAxr
12/13/2020 6:44:12 AM

nvm1gV http://xnxx.in.net/ xnxx videos

akOLtD
12/13/2020 11:01:06 AM

b2R130 https://writemyessayforme.web.fc2.com/

DHXFY
12/15/2020 12:01:39 PM

LGVboh https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

rUjoS
1/9/2021 4:39:56 PM

gBH3cL https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

sy6Nx
1/9/2021 8:54:58 PM

PTMnFz http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

g7KUtb
1/17/2021 6:08:11 PM

ekRZm6 http://nexus.cct.lsu.edu:8000/nexus_uis/930

CuFZr
4/19/2022 10:41:28 AM

http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms

CO DANG, TO QUOCDH ĐảngBluezontra cuu tinh trang su ly ho so EofficeTra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/29/2022 1:00:14 PM

NÔNG THÔN MỚI
NONG THON MOI 2
COVID-19 Ẩn
COVID-19
^ Về đầu trang