Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Lịch sử hình thành

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH ĐỊA LÝ HÀNH CHÍNH XÃ NINH TÂY

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH ĐỊA LÝ HÀNH CHÍNH XÃ NINH TÂY
Từ giữa thế kỷ XVII, chúa Nguyễn Phúc Tần mở rộng bờ cõi nước ta đến bờ Bắc sông Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận) thành lập dinh Thái Khang (nay là tỉnh Khánh Hòa). Để cai quản vùng đất mới này, chúa Nguyễn Phúc Tần cho lập 2 phủ là: phủ Diên Ninh và phủ Thái Khang

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH ĐỊA LÝ HÀNH CHÍNH XÃ NINH TÂY:

Từ giữa thế kỷ XVII, chúa Nguyễn Phúc Tần mở rộng bờ cõi nước ta đến bờ Bắc sông Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận) thành lập dinh Thái Khang (nay là tỉnh Khánh Hòa). Để cai quản vùng đất mới này, chúa Nguyễn Phúc Tần cho lập 2 phủ là: phủ Diên Ninh và phủ Thái Khang. Phủ Thái Khang trông coi 2 huyện là: huyện Tân Định và huyện Quảng Phước. Năm 1690, phủ Thái Khang được đổi thành phủ Bình Khang. Năm 1744, chúa Nguyễn Phúc Khoát cho lập dinh Bình Khang để thống quản 2 phủ Bình Khang và Diên Khánh. Năm 1773 đến năm 1792 nhà Nguyễn Tây Sơn chiếm cứ dinh Bình Khang nhưng không có sự thay đổi nào về đơn vị hành chính. Năm 1803 (Gia Long năm thứ 2) phủ Bình Khang được đổi thành phủ Bình Hòa. Năm 1831 (Minh Mạng năm thứ 12) đổi phủ Bình Hòa thành phủ Ninh Hòa. Địa danh Ninh Hòa ra đời từ đó. Phủ Ninh Hòa quản lý 2 huyện Tân Định và Quảng Phước. Huyện Tân Định có ranh giới từ đèo Rù Rì ra đến sông Dinh, phía Bắc sông Dinh thuộc huyện Quảng Phước. Năm 1910, vua Duy Tân bỏ huyện Quảng Phước giao cho phủ Ninh Hòa kiêm lý, huyện Tân Định có 3 tổng là tổng Thân Thượng, tổng Hiệp Trung và tổng Ích Hạ, với 68 làng, xã.

Vào khoảng năm 1930 - 1931, chính quyền thực dân pháp sát nhập 3 tổng của huyện Quảng Phước vào huyện Tân Định do phủ Ninh Hòa kiêm lý, phần còn lại của huyện Quảng Phước lấy tên là huyện Vạn Ninh, từ đó không còn tên gọi Tân Định nữa.

Sau ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước ta, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời (6/01/1946), thành lập đơn vị hành chính mới gồm có Trung ương, tỉnh, huyện, xã, bỏ cấp phủ, cấp tổng; phủ Ninh Hòa đổi thành huyện Ninh Hòa. Năm 1955, chính quyền Sài Gòn đổi huyện Ninh Hòa thành quận Ninh Hòa, 5 buôn đồng bào dân tộc thiểu số phía Tây huyện thuộc quận Ninh Hòa. Năm 1961, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Khánh Hòa để lãnh đạo, chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, huyện Ninh Hòa được tách thành 2 huyện là huyện Bắc Ninh Hòa gồm các xã phía Bắc Quốc lộ 26, huyện Nam Ninh Hòa gồm các xã phía Nam Quốc lộ 26 và xã Ninh Hiệp. Các buôn đồng bào dân tộc Ê đê phía Tây huyện thuộc huyện Vĩnh Khánh nay là huyện Khánh Vĩnh (tên gọi trong kháng chiến chống Mỹ là huyện 195).

Ngày 15/11/1975, huyện Ninh Hòa và Vạn Ninh hợp nhất thành lập huyện Khánh Ninh. Trong giai đoạn này xã Ninh Tây được thành lập thuộc huyện Khánh Ninh. Ngày 5/3/1979, huyện Khánh Ninh được chi tách thành 2 huyện Ninh Hòa và Vạn Ninh như cũ. Ngày 25/10/ 2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 41 -NQ/CP thành lập thị xã Ninh Hòa đến nay, xã Ninh Tây là một trong 27 xã, phường của thị xã Ninh Hòa.

Ngày xưa vùng đất này hoang vu, núi rừng nối liền nhau, dân cư ở thưa thớt, có một khu dân cư là thôn Tân Mỹ (nay thuộc xã Ninh Xuân). Đến năm 1910, hình thành thôn Dục Mỹ nay thuộc xã Ninh Sim (2). Khoảng đầu thế kỷ XIX, có một hộ đồng bào Ê đê là hộ ông Y-Sêa (tên thường gọi là Êi - Hiệp) đến sinh sống với đồng bào người Kinh ở thôn Tân Mỹ, xã Ninh Xuân. Sau đó một số dòng tộc người Ê đê ở làng Krông Ana, huyện M’Drăk, tỉnh Đăk Lăk tìm đến vùng đất này làm ăn, sinh sống dẫn theo một số người ở các buôn làng khác xuống định cư ở vùng đất này, họ sống trong rừng dọc theo con suối lớn Êa ĐHưng (còn có tên gọi là suối Mơ) dưới chân núi Dốc Dài (Chư Klô) hình thành buôn làng với khoảng 20 hộ gia đình. Người dân định cư ở đây đặt tên là buôn Ana Kchang. Qua nhiều lần dời chỗ ở và đổi nhiều tên gọi khác nhau như Buôn Ana Knea, Buôn Bom, Buôn Dăn, Làng Cháy nay là Buôn Sim ở phía Bắc Quốc lộ 26. Buôn Sim là buôn hình thành sớm nhất xã Ninh Tây. Khoảng một năm sau, người Ê đê di dân tự do từ làng

…………………..............................................................................…..............…………

(2) Địa bạ triều Nguyễn - Khánh Hòa của Nguyễn Đình Đầu, Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh, năm 1997

 

Krông - Jing, huyện M’Drăk vượt qua Chư Chai phía Tây dãy Gộp Nu xuống khai hoang làm nương rẫy, mở rộng vùng đất mới sản xuất làm ăn sinh sống dưới chân đồi Sim khoảng 9 - 10 hộ gia đình. Buôn mới được đặt tên là buôn Pin Êa Y- Prơt. Người dân định cư không ổn định, nhiều lần di dời chổ ở và đổi nhiều tên gọi khác nhau, nay là buôn Lác, phía Bắc Quốc lộ 26 gần Buôn Sim.

Trong những năm 1930 - 1932 thực hiện chính sách cai trị của thực dân Pháp, chúng vơ vét của cải, tài nguyên của nước ta đưa về “chính quốc”. Tây Nguyên là vùng có nhiều lâm đặc sản quý, là vùng chiến lược của Đông Dương. Để nối liền giữa các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ với Tây Nguyên, thực hiện mưu đồ về kinh tế và quân sự, thực dân Pháp tiến hành xây dựng Quốc lộ 26 từ Ninh Hòa đi Buôn Ma Thuột để vận chuyển hàng hóa chủ yếu là những lâm đặc quý hiếm như gỗ, ngà voi về Ninh Hòa và chuyển quân chi viện từ Ninh Hòa lên Tây Nguyên. Sau khi hoàn thành Quốc lộ 26 việc đi lại, lưu thông hàng hóa có nhiều thuận lợi tạo điều kiện để Ninh Hòa phát triển kinh tế. Đồng bào dân tộc thiểu số Ê đê ở Đăk Lăk tiếp tục di dân tự do, lẫn tránh sự kiểm soát của giặc Pháp xuống vùng đất phía Nam Quốc lộ 26 làm nương rẫy thành lập buôn mới ở vùng Suối Môn, Bà Bái, Bến Lễ, buôn Hoh. Trong thời kỳ chiến tranh, người dân không ổn định chổ ở, di dời liên tục, buôn làng đổi nhiều tên gọi nay là buôn Ama - MĐung (buôn Đung), buôn Ama - Tương (buôn Tương), buôn Ama - Xanh (buôn Xanh) ở hai bên Quốc lộ 26 đến chân đèo Phượng Hoàng.

Trước năm 1945, ở vùng phía Tây huyện Ninh Hòa có 5 buôn đồng bào dân tộc thiểu số Ê đê, chính quyền Pháp thuộc thành lập một tổng có bộ máy chính quyền quản lý, ông Y - Buôt (tên thường gọi là Y - Bút) được cử làm Chánh tổng. Cách mạng tháng 8/1945 thành công, chính quyền cách mạng thành lập bộ máy hành chính từ Trung ương đến địa phương, ở địa phương thống nhất có 3 cấp tỉnh, huyện và xã, bỏ cấp tổng.

           Năm 1948, một nhóm người Raglai (Rắc Lây) ở Thùng Gió (nay thuộc huyện Khánh Vĩnh) không chịu nổi sự áp bức, kềm kẹp của giặc Pháp và tay sai ở Thung Nin đã bỏ nhà, bỏ nương rẫy kéo nhau ra khai hoang, làm rẫy, sinh sống ở Suối Dọc, Hòn Chùa sau đó chuyển ra Ba Non giáp huyện M’Drăk, phía Bắc Quốc lộ 26, nằm về phía Tây Bắc Buôn Lác thành lập buôn Ba Non. Buôn Ba Non nằm trên núi cao ngoài vòng kiểm soát của địch, sau này trở thành căn cứ cách mạng quan trọng của tỉnh Khánh Hòa và huyện Ninh Hòa.

Từ năm 1946 đến năm 1948, đồng bào dân tộc thiểu số ở các buôn có quan hệ với nhau bí mật thành lập chính quyền cách mạng kháng chiến nằm ở trong các buôn lấy tên là xã Trung Thành. Năm 1949, giặc Pháp triển khai mở rộng tấn công các vùng do ta kiểm soát, dùng máy bay ném bom ác liệt vùng rừng núi phia Tây huyện, Buôn Sim bị máy bay của Pháp ném bom làm chết nhiều người, ông Y- Buôt (Y - Bút) bị thương nặng không có thuốc cứu chữa, trước khi chết ông căn dặn nhân dân trong buôn theo cách mạng và cụ Hồ thì sống. Sau sự kiện này, xã Trung Thành được người dân đổi tên thành xã Y - Bút, từ năm 1950 đến năm 1954 chính quyền thực dân Pháp cử ông Y - Xá thay ông Y - Bút làm Chánh tổng.

Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết tháng 7/1954, nước ta bị chia cắt hai miền Nam Bắc chờ ngày Tổng tuyển cử thống nhất đất nước, miền Nam Việt Nam tạm thời giao cho đối phương quản lý. Năm 1955, chính quyền Ngô Đình Diệm thiết lập bộ máy chính quyền Sài Gòn từ Trung ương đến cơ sở gồm có cấp tỉnh, cấp quận, cấp xã, dưới cấp xã có thôn quản lý địa bàn. Trong thời gian này quận Ninh Hòa tiếp nhận 5 buôn đồng bào dân tộc thiểu số Ê đê ở vùng phía Tây quận là Buôn Sim, Buôn Lác, Buôn Xanh, Buôn Tương (phía Bắc Quốc lộ 26) và Buôn Đung (phía Nam Quốc lộ 26) nhập với khu Dục Mỹ thành lập xã mới có tên gọi là xã Ninh Sim, mỗi buôn chúng cử ra một ấp trưởng để quản lý. Với mục đích để quản lý chặt chẽ các buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số Ê đê, chính quyền Sài Gòn ở quận Ninh Hòa thành lập Ban Sắc tộc, cơ cấu thành phần là người đồng bào Ê đê ở xã Ninh Sim.

Đối với chính quyền cách mạng vẫn giữ tên gọi là huyện Ninh Hòa, tháng 10/1961 thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy Khánh Hòa, huyện Ninh Hòa được chia thành 2 huyện là huyện Bắc Ninh Hòa và huyện Nam Ninh Hòa, xã Ninh Sim thuộc huyện Bắc Ninh Hòa. Các buôn đồng bào dân tộc Ê đê vẫn thuộc xã thuộc xã Khánh Đông do Huyện ủy Vĩnh Khánh lãnh đạo, chỉ đạo cho đến tháng 4/1975. Trong thời gian này đồng bào dân tộc Raglai ở rải rác từ Bến Lễ, Suối Môn đến Ba Non.

Do đường sá đi lại khó khăn, chủ yếu là đường rừng, xa huyện Khánh Vĩnh hàng chục cây số. Tháng 6/1976, Ủy ban nhân dân cách mạng tỉnh Phú Khánh thành lập xã Ninh Tây thuộc huyện Khánh Ninh quản lý. Xã Ninh Tây gồm có 4 thôn (buôn đổi thành thôn) đồng bào dân tộc thiểu số Ê đê là Buôn Đung, Buôn Sim, Buôn Lác, Buôn Tương (Buôn Xanh sát nhập vào Buôn Tương) và 2 buôn đồng bào dân tộc thiểu số Raglai ở Ba Non và Bến Lễ. Năm 1976 có một số hộ người Kinh ở Dục Mỹ lên khai hoang mở đất, làm ăn sinh sống khu vực trên cầu Liên Hợp (Quốc lộ 26) trở lên. Sau năm 1980 nhiều hộ gia đình bộ đội của trường Sĩ quan Lục quân 3, công nhân Nông trường dứa Dục Mỹ, Nông trường bò giống miền Trung và một số địa phương khác đến lập nghiệp, sinh sống ngày càng đông, dân số tăng lên thành lập khu dân cư mới có tên gọi là thôn Xóm Mới vào tháng 6/1986.

Từ năm 1977 đến năm 1993, thực hiện công tác định canh, định cư của Đảng và Nhà nước, chi bộ, chính quyền xã Ninh Tây vận động đồng bào dân tộc thiểu số Raglai còn ở căn cứ Ba Non, Bến Lễ, Suối Môn xuống định canh, định cư thành lập 2 thôn mới là thôn Suối Mít dọc Quốc lộ 26 dưới chân đèo Phượng Hoàng và thôn Sông Búng phía Nam thôn Buôn Đung. Đến năm 2010, xã Ninh Tây có 7 thôn là Buôn Sim, Buôn Lác, Buôn Tương, Buôn Đung, Suối Mít, Sông Búng và Xóm Mới.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
MndG3
10/8/2020 11:32:15 PM

yELkR4 http://pills2sale.com/ viagra cialis

JaBwBL
12/4/2020 8:27:49 AM

BQsMNf https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay

7XwJM
12/13/2020 3:28:54 AM

Z41S3I http://xnxx.in.net/ xnxx videos

xgfcr
12/13/2020 12:10:19 PM

3AoNFQ https://writemyessayforme.web.fc2.com/

ZBaMP
12/15/2020 1:10:30 PM

R8pF73 https://writemyessayforme.web.fc2.com/#writemyessay

8Fjc6t
1/9/2021 6:21:50 PM

HuxHgL https://writemyessayforme.web.fc2.com/octavio-paz-essay-day-of-the-dead.html

wchop1
1/9/2021 10:40:22 PM

K8SVOl http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll

CO DANG, TO QUOCDH ĐảngBluezontra cuu tinh trang su ly ho so EofficeTra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

9/21/2021 5:31:48 PM

NÔNG THÔN MỚI
NONG THON MOI 2
COVID-19 Ẩn
COVID-19
 
 
 
Thiết kế website
 
 
 
 
 
 
^ Về đầu trang