Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Xây dựng Đảng - Chính quyền

Cán bộ, Đảng viên xã Ninh Tây học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCH Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa XVIII

Cán bộ, Đảng viên xã Ninh Tây học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCH Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa XVIII

Thực hiện Công văn số 326-CV/TU, ngày 05/02/2021 của BTV Thị ủy Ninh Hòa về việc “tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCH Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa XVIII”.

Sáng 30/03/2021, tại Hội trường UBND xã Ninh Tây. Đảng ủy xã Ninh Tây đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCH Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa XVIII. Tham dự Hội nghị, có đồng chí Y Hy – Bí thư Đảng ủy xã, Báo cáo viên Hội nghị và 109 đồng chí cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Y Hy đã triển khai một số nội dung của các Nghị quyết như:

Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 11/01/2021 về phát triển Khu kinh tế Vân Phong, giai đoạn 2021 – 2025;

Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 11/01/2021 về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030;

Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 11/01/2021 về Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021 – 2025;

Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 11/01/2021 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021 – 2025;

Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 11/01/2021 về Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030.

Sau buổi học tập, toàn thể Cán bộ, Đảng viên đã viết bài thu hoạch và nêu những đề xuất ý kiến cụ thể về nhiệm vụ giải pháp,  nhằm triển khai thực hiện các Nghị quyết đạt hiệu quả cao.

Qua buổi Hội nghị, nhằm giúp cán bộ, Đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của các nghị quyết, qua đó tích cực thực hiện sáng tạo trong thực tiễn công tác và đời sống, góp phần đưa các Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống. Đồng thời, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong toàn xã phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thi đua thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội, củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ; tăng cường đấu tranh, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc,…

Họ tên*
Email*
Bình luận*
CO DANG, TO QUOCDH ĐảngBluezontra cuu tinh trang su ly ho so EofficeTra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/25/2022 11:52:52 PM

NÔNG THÔN MỚI
NONG THON MOI 2
COVID-19 Ẩn
COVID-19
^ Về đầu trang